Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 593 150 zł (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 611 863 (sześćset jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

 

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Lebiediew - Prezes Zarządu

Data wytworzenia: 2022-10-10

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2022-10-10

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2016-08-30