Wyszukiwanie zaawansowane

Jak szukać informacji?

Wyszukiwanie proste
Wprowadz jedno lub więcej wyszukiwanych haseł (słów bądz wyrażeń, które najlepiej opisują) w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Szukaj

Wyszukiwanie złożone
Pozwala na znacznie precyzyjniejsze poszukiwanie informacji z uwzględnieniem występowania bądź niewystępowania określonych fragmentów tekstów lub ich kombinacji. Poniżej podane są przykłady określania warunków poszukiwania:

słowo1 AND słowo2 OR słowo3 AND NOT słowo4
w wyszukiwanym tekście można łączyć warunki za pomocą operatorów AND (i), OR (lub), NOT (nie). Powyższy przykład wyszuka teksty, które zawierają jednocześnie słowo1 i słowa 2 lub też samo słowo3 i bez słowo4. Użyte operatory nie powinny być obejmowane w znaki cudzysłowia ("słowo1 AND słowo2"). W przypadku gdy chcemy wyszukać całą frazę podajemy ją w cudzysłowie; na przykład jeśli szukamy dokumentów ze zwrotem "Uchwała Nr 111", to w polu wyszukiwarki piszemy zatem: "Uchwała Nr 111"