Zespół Konserwacji w Dziale Eksploatacji

1. Zespół Konserwacji jest podporządkowany bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacji.
2. Do podstawowego zakresu działania Zespołu należy:
    1) wykonywanie wszelkich napraw konserwacyjnych w zakresie instalacji i przyłączy sanitarnych i elektrycznych do budynków i lokali administrowanych przez Zarząd;
    2) usuwanie awarii, ich przyczyn oraz skutków w zakresie prowadzonej działalności;
    3) wykonywanie napraw konserwacyjnych odpłatnie na rzecz innych podmiotów (wspólnoty mieszkaniowe), mieszczących się w zakresie działania Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    4) wykonywanie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
    5) wykonywanie pomiarów oporności izolacji i skuteczności zerowania instalacji i osprzętu elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
    6) przygotowanie kosztorysów powykonawczych z pełnym rozliczeniem zużycia materiałów budowlanych dla wykonywanych robót;
    7) bieżące i terminowe rozliczanie za roboty wykonywane a budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd;
    8) bieżące i terminowe rozliczanie, oraz wystawianie faktur za roboty wykonywane na zlecenie osób fizycznych, oraz innych podmiotów (wspólnoty mieszkaniowe);
    9) organizowanie i nadzorowanie pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, oraz w ramach przygotowania zawodowego, stażu zawodowego i wykonujących prace użyteczne społecznie;
   10) prowadzenie miesięcznych kart płacy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
   11) zapewnienie właściwych warunków BHP pracownikom (odzież robocza, środki ochrony osobistej itp.).
3. Zespół Konserwacji w zakresie swoich zadań ściśle współpracuje z Działem Inwestycji i Remontów oraz innymi komórkami organizacyjnymi Zarządu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-24

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Modyfikujący: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2018-01-22

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2017-11-24