Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 150 250 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 523 005 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

 

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Wierzbicki

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2021-12-14

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2016-08-30