Majątek

Kapitał Spółki składa się z kapitału zakładowego i kapitału zapasowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24 954 250 zł i stanowi częściowo mienie samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach pozostałe po jego likwidacji, a następnie wniesione tytułem wkładu do Spółki.

Kapitał zapasowy Spółki stanowi pozostałe mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego o łącznej wartośći 303 187,16 zł w postaci:

  •  środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia) o wartośći 58 952,31 zł,
  •  wartości niematerialnych i prawnych o wartości 42 330,85 zł,
  •  wyposażenia o wartości 151 079 zł,
  •  środków transportowych o wartości 50 800 zł,
  •  agio w wysokości 25 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Wierzbicki

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Tomasz Ostrowski

Modyfikujący: Tomasz Ostrowski

Data modyfikacji: 2016-09-06

Opublikował: Tomasz Ostrowski

Data publikacji: 2016-08-30